ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า อก.มช. "น.ส.กรรณิกา บังวรรณ" รหัส 541310066
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-29
 

 
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของเมืองเหนือ โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับหลายๆ ส่วนงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-25
 

 
การอบรม เรื่อง การปรับปรุงการทำงานโดยใช้ระบบ Lean
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-18
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-18
 

 
การนำระบบ ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริหารและการจัดการในสำนักงานคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-15
 

 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-08
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการโครงการ (Project management)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-08
 

 
งานแสดงมุฑิตาจิตและเลี้ยงอำลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-02
 

 
นักศึกษาชาวเวียดนามเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-02
 

 
การสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2558 รอบสอง
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-01
 

 
โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-28
 

 
พิธีปิด ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์ สู่ AEC”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-28
 

 
รายการรอบภูมิภาค เรื่อง "ลำไย สมุนไพรคู่บ้าน อาหารคู่ครัว"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-28
 

 
ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์ สู่ AEC”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-26
 

 
การประชุมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ/เกษตรท้องถิ่น ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-26
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-21
 

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-20
 

 
ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-19
 

 
พิธีลงนามและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-12
 

 
โครงการสมทบอาหารกลางวัน และบริจาคอุปกรณ์การ เรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>