ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
วันปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-30
 

 
วันผู้ปกครองพบผู้บริหารคณะฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-26
 

 
วิจัยชั้นเรียน
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-25
 

 
การส่งเสริมระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) อาหารพื้นเมือง และอาหารทั่วไป
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-23
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-21
 

 
การสัมมนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-17
 

 
ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียน
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-10
 

 
ให้คำปรึกษาและพิจารณาหลักสูตรนานาชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-09
 

 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-08
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จาก Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University, Vietnam
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-07
 

 
โครงการ Voluntary Visitors Program (VolVis)
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-07
 

 
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-07-04
 

 
การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-06-26
 

 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-06-19
 

 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-06-13
 

 
นักศึกษาระดับปริญญาโท คว้ารางวัลชมเชย การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-06-12
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก College of Agriculture, University of Philippines Los Banos
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-06-05
 

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คว้ารางวัล Outstanding Poster Presentation
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-05-28
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Universiti Malaysia Kelantan
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-05-26
 

 
ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จาก Iowa State University of Science and Technology, USA และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-05-23
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>