ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
"อาหารเพื่อสุขภาพ"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-07
 

 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-05
 

 
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-04
 

 
กิจกรรม Pre-college ปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-08-03
 

 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-29
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Shinji TAKENAKA From Kobe University และ Associate Professor Dr. Masanori Watanabe From Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-27
 

 
กิจกรรม Big Cleaning Day
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-27
 

 
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin : การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-24
 

 
กิจกรรม Manuscript Writing Camp
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-23
 

 
วันผู้ปกครองพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-22
 

 
สัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง Effective Manuscript Writing for International Journal
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-21
 

 
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-21
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการพิจารณาจาก (สกอ.) ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 (EdPEx200)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-14
 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-13
 

 
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนา เรื่องไส้อั่วลดไขมัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-10
 

 
ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Nong Lam University, Vietnam โครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship program 2015"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-09
 

 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-09
 

 
การประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-09
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและงบประมาณ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-09
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมถวายเทียนและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โบราณสถานหนองงู
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-08
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>