ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-28
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมลูกช้างเพี่ยวแวดบ้าน ภายใต้โครงการลูกช้างเชือกใหม่ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-28
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-28
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดกิจกรรม Boost up your English skills ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-27
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-26
 

 
Welcome Day for New students!
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-26
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-25
 

 
Welcome All Families for Parents Orientation Day!
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-25
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-24
 

 
บริษัท Yoshinoya Holding Co.,Ltd ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือเกี่ยวกับกำหนดการจัดบรรยายและการสนับสนุนทุนฝึกงานระยะสั้นให้กับนักศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-23
 

 
ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-20
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-19
 

 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-19
 

 
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม "Happy Agro Industry"
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-19
 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.สมุทรสาคร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-19
 

 
กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-19
 

 
เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-18
 

 
นักศึกษาปริญญาเอก อก.มช. คว้ารางวัล Best Presentation
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-14
 

 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-12
 

 
ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>