ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
พิธีเปิดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-06
 

 
อาคันตุกะจาก The University of Reading
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-05
 

 
หารืองานวิจัยร่วมกันด้านอาหารผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-30
 

 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND FOOD TECHNOLOGY (ICAFT) 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-30
 

 
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-27
 

 
ร่วมโครงการสัมมนา แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-27
 

 
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-26
 

 
ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-25
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 1/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-24
 

 
หารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Food & Health ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-24
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในงาน EdCMU Alumni Goodwill Ambassadors
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-20
 

 
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 3 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-19
 

 
การอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean Canvas”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-18
 

 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการทำอาหารไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-17
 

 
หารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-17
 

 
การประเมินโครงการ Innovation Hubs ร่วมกับผู้ประกอบการที่มี MOU ในโครงการวิจัยเรื่อง “เครื่องดื่มผลไม้โมเลคิวลาร์แกสโทรโนมี”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-17
 

 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-17
 

 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-13
 

 
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ AsiaStar Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา (Student Category)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-11
 

 
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>