ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ต๋ามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-05-20
 

 
ให้การต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-05-19
 

 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-05-13
 

 
อบรมการทำ "กิมจิ"
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-05-07
 

 
ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-05-01
 

 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-04-30
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Hunan University, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-04-28
 

 
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-04-25
 

 
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-04-13
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-20
 

 
งาน Open House ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-19
 

 
QA สัญจร
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-18
 

 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บกวาดเศษขยะใบไม้และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-15
 

 
การทำสื่อการสอน on-line ครั้งที่ ๒
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-13
 

 
มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-12
 

 
ดูงานประจำปี 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-09
 

 
การจัดการสุขลักษณะที่ดี (GMP) และการจัดระบบ HACCP
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-03
 

 
งานเลี้ยงน้ำชาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-28
 

 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยุค 21st Century
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-26
 

 
การจัดทำสื่อการสอน On line เรื่อง “Flipped Classroom: What is it and How is it done at NUS?
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-24
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>