ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
งาน Open House ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-19
 

 
QA สัญจร
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-18
 

 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บกวาดเศษขยะใบไม้และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-15
 

 
การทำสื่อการสอน on-line ครั้งที่ ๒
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-13
 

 
มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-12
 

 
ดูงานประจำปี 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-09
 

 
การจัดการสุขลักษณะที่ดี (GMP) และการจัดระบบ HACCP
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-03-03
 

 
งานเลี้ยงน้ำชาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-28
 

 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยุค 21st Century
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-26
 

 
การจัดทำสื่อการสอน On line เรื่อง “Flipped Classroom: What is it and How is it done at NUS?
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-24
 

 
ความเข้าใจร่วมกันในการให้คำปรึกษาการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-19
 

 
วันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-13
 

 
ให้การต้อนรับ Mr.Stéphane Roy แห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-11
 

 
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-10
 

 
ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก Nong Lam University, Ho Chi Minh City University of Technology และ Saigon Technology University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-07
 

 
ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Jeyakumar Henry จาก Clinical Nutrition Sciences , Clinical Nutrition Research Centre , Centre for Translational Medicine, Singapore
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-07
 

 
งานประชุมวิชาการนานาชาติอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-06
 

 
ให้การต้อนรับ Asst.Prof.Dr.Regine Schönlechner จาก University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-05
 

 
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-29
 

 
ให้การต้อนรับ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-28
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ] Next>>