ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
นำเสนอโครงการสารสกัดลำไย แด่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-10-13
 

 
การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-10-03
 

 
พิธีปิดโครงการ The Student Mobility : Work - Learn Internship at FAI - CMU
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-09-26
 

 
สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-09-21
 

 
พิธีมอบของที่ระลึก รศ.ดร.นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-09-18
 

 
ให้การต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-09-18
 

 
การทดสอบชิมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง 4 ชนิด
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-09-17
 

 
การพัฒนามาตรฐานตำรับและรสชาติอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของไทยสู่สากล
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-09-10
 

 
โครงการศูนย์รสชาติอาหารไทย “Thai Delicious”
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-09-07
 

 
โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๖
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-09-06
 

 
การพัฒนางานสู่ความสำเร็จในทศวรรษหน้า
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-08-30
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารพื้นเมือง”
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-08-29
 

 
มช. และ ม.อ. วิจัยผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-08-28
 

 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน
ดูรายละเอียด...
Update : 2556-08-28
 

 
โครงการสมทบอาหารกลางวันมอบให้กับเด็กเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 0658-12-04
 

 
การจัดการแข่งขันกีฬาดอยคำสัมพันธ์
ดูรายละเอียด...
Update : 0658-11-18
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52