ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
พิธีปิดโครงการฯ และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจาก Kagawa University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-02
 

 
ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-03-01
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-25
 

 
การอบรม เรื่อง "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) โปรแกรม Visio และ Google Calendar"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-19
 

 
๖๐ วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-16
 

 
การอบรม เรื่อง "การบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-11
 

 
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagawa University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-11
 

 
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Graduate School of Agricultural Science มหาวิทยาลัยโกเบ (Kobe University)
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-09
 

 
กิจกรรม Sports Day & Spirit Night ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-06
 

 
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Food and Applied Bioscience 2016
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-04
 

 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences, China
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-04
 

 
ให้การต้อนรับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่มาดูงานคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-02-03
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-30
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Bio-chemical Conversion Lab, Guangzhou Institute of Energy Research Conversion, CAS, China
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-28
 

 
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-27
 

 
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-26
 

 
การถ่ายรูปหมู่ และงานรับขวัญบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๐
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-22
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้รองอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-14
 

 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-13
 

 
มอบกระเช้าของขวัญให้อธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-01-11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>