ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-11
 

 
หน่วยบริการวิชาการประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ OTOP งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 โครงการ การสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-11
 

 
หารืองานวิจัยร่วมกันกับอาจารย์นักวิจัยจาก University of Malaya, Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-10
 

 
การสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-10
 

 
ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการการนำผลงานวิจัยอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (commercialization)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-09
 

 
ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมเดินสำรวจพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI-CMU) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิท
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-09
 

 
คณบดีและหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เยือน Hezhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-05
 

 
ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-04
 

 
ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-02
 

 
Cultural Exchange Program at Kangwon University
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-01
 

 
คณบดีได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-30
 

 
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-28
 

 
หารือและให้คำปรึกษางานวิจัยด้านแมลง
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-28
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Program Learning outcome (PLO) Part 2”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-27
 

 
ให้การต้อนรับและหารืองานวิจัยร่วมกันกับบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-26
 

 
การเขียนเอกสารการประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-26
 

 
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-21
 

 
โครงการ CMU Student Mobility รุ่นที่ 5 : The Visit to Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-21
 

 
ร่วมในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-20
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-19
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>