ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเดินทางไปเยือน Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-19
 

 
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน UMT และ UniSZA, Besut campus ประเทศมาเลเซีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-18
 

 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จาก 23 โรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมสาธิตเครื่องมือและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-17
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน UniSZA, Gong Badak campus, Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-17
 

 
CMU Student Mobility: The 5th Visit to Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-16
 

 
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 5
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-14
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย ในงาน Food Innovation Contest 2019
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-14
 

 
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2019 “Future Food Innovation for Better Health and Wellness”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-13
 

 
แนะนำองค์กรแก่บุคลากรใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-13
 

 
ผู้บริหารคณะ อก. พบผู้แทนจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-12
 

 
นักศึกษา อก. คว้ารางวัลรางวัล Asia Star Award 2018 ออกแบบดีเด่น ประเภทนักเรียนและนักศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-12
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-07
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตัดต่อวีดีโอจากโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม KineMaster”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-07
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-06
 

 
ร่วมงานประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-06
 

 
อาจารย์ อก.มช. 2 ท่าน คว้ารางวัล “ผลงานวิจัยดี” ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-05
 

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-03
 

 
การศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-02
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก tcas รอบ 4 Admissions
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-01
 

 
ร่วมงาน “ขันโตก กาลาดินเนอร์”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-01
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>