ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship at the Faculty of Agro-Industry, CMU 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-23
 

 
ออก Roadshow แนะนำหลักสูตร และการรับเข้าฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-23
 

 
อาคันตุกะจาก Guangxi University, China
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-22
 

 
การเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงาน ณ Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-12
 

 
กิจกรรมนักศึกษาจาก UniSZA ประเทศมาเลเซีย ระหว่างร่วมโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-11
 

 
งานเปิดบ้านอุตสาหกรรมเกษตร มช. Agro-Industry CMU Open House 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-09
 

 
คณบดีให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Food Focus Thailand Roadshow 2018: Food Safety Roadshow 6th
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-09
 

 
งาน "ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-07
 

 
พิธีเปิดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-06
 

 
อาคันตุกะจาก The University of Reading
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-11-05
 

 
หารืองานวิจัยร่วมกันด้านอาหารผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-30
 

 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND FOOD TECHNOLOGY (ICAFT) 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-30
 

 
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-27
 

 
ร่วมโครงการสัมมนา แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-27
 

 
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-26
 

 
ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-25
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 1/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-24
 

 
หารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Food & Health ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-24
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในงาน EdCMU Alumni Goodwill Ambassadors
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-20
 

 
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 3 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-19
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>