ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
โครงการค่ายเขียนตำรา/เอกสารทางวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-31
 

 
โครงการ Happy English Time
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-31
 

 
การหารือการจัดอบรม Manuscript Workshop
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-30
 

 
โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-30
 

 
อาคันตุกะจาก Yamagata University
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-29
 

 
อาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยเห้อโจว
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-27
 

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-24
 

 
ประชุมกับกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-23
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-21
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 4/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-21
 

 
ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการอบรม ภายใต้หัวข้อ "Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products"
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-20
 

 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-16
 

 
อก.มช. มอบรางวัลเกียรติยศให้แก่นักศึกษา "คนเก่งและคนดี" ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-16
 

 
การฝึกอบรม GMP/HACCP/FSS22000 and Quality Tools
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-16
 

 
คณบดีหารือร่วมกับผู้ประกอบการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-15
 

 
สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-11
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน Deakin University, Australia
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-10
 

 
Food Exploratory Trip และ Design Thinking ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-09
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม “มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)” ภายใต้โครงการ Food Safety CMU ระยะที่ 2 (รอบที่ 2)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-03
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับโครงสร้างองค์กร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-05-01
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>