ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
อาคันตุกะจาก University of Technology and Education, Vietnam เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-18
 

 
Visitors from University of Technology and Education, Danang Vietnam
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-18
 

 
โครงการ "บรรยายพิเศษ CMU Smart City"
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-17
 

 
โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 4/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-13
 

 
โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะที่ 1
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-12
 

 
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-11
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 4/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-11
 

 
ร่วมพิธีทำบุญและถวายผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบ 36 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-05
 

 
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-02
 

 
การประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-30
 

 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่มีร่วมกับ บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-28
 

 
เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-28
 

 
ท่านคณบดีร่วมพิธีเปิดงานโซน "Northern Food Valley 2018" ภายในงาน Lanna Expo 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-23
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-22
 

 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ School of Light Industry and Food Engineering, Southwest Forestry University (SWFU)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-21
 

 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ College of Chemical Engineering, Southwest Forestry University (SWFU)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-20
 

 
Special Lecture on Aseptic Processing topics
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-18
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติกังนึงวอนจูเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-18
 

 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Yunnan Institute of Microbiology (YIM), Yunnan University (YNU)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-18
 

 
นักศึกษาตัวแทนทูตประชาสัมพันธ์ AGRO-Industry Ambassador ออก Roadshow แนะแนวการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา และแนะนำหลักสูตรทั้ง 6 สาขาวิชา ให้แก่น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6 #Dek62 #Dek63 #Dek64
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-15
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>