ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-13
 

 
ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยในในงาน Thailand STEM Festival 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-13
 

 
ร่วมงาน Policy Market : Energy Policy Options
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-12
 

 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-10
 

 
ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-08
 

 
งาน อก.ปิ๊กบ้าน ประจำปี พ.ศ.2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-08
 

 
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-07
 

 
คณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-06
 

 
กิจกรรม “International Lunch Talk for Graduate Student 2018” และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาปริญญาโท-เอก”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-05
 

 
กิจกรรม English Talk : Coffee &Tea Happy Time. ครั้งที่ 5/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-04
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Mandalay และ Nong Lam University
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-04
 

 
NLU Student Mobility 2018: คณะนักศึกษาจาก Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-09-03
 

 
ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Che Abdullah ผู้บริหารจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) , Malaysia และคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-31
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Peter Lutes พร้อมอาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Kagawa University
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-31
 

 
ให้การต้อนรับนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ ”ลูกช้างทัวร์”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-30
 

 
โครงการ KM Share & Learn
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-29
 

 
การอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล สำหรับนิสิตนักศึกษาประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-29
 

 
กิจกรรมมอบใบประกาศนีบัตร ร่วมกับเทศบาลสุเทพและแม่เหียะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-29
 

 
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-28
 

 
การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-27
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>