ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม “มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)” ภายใต้โครงการ Food Safety CMU ระยะที่ 2 (รอบที่ 1)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-30
 

 
พิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-29
 

 
หลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-29
 

 
สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมรดน้ำดำหัวคณบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-26
 

 
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-26
 

 
คณบดีเข้าร่วมประชุมคณะรับรอง โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-25
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-22
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด รุ่นที่ 6 (Retort Supervisors)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-22
 

 
ยินดีต้อนรับว่าที่ลูกช้างสีทองเชือกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัว CANNER อก.มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-19
 

 
พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโส คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-18
 

 
คณบดีให้สัมภาษณ์งานวิจัย ไส้อั่วลดไขมัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-18
 

 
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญเงินการนำเสนอผลงานวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-15
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-10
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-09
 

 
ค่าย AGRO CMU Xperience camp #1 ดื่มนม...ชมมอ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-30
 

 
ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562 (ครบรอบ 55ปี) และพิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร และแนะนำผลิตภัณฑ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-29
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ในงาน Food Innopolis Contest 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-29
 

 
ร่วมงานเปิดตัวสมาคมอุตสาหกรรมเกษตรไทย (สอกท.) AIAT Grand Opening
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-28
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-25
 

 
ร่วมงานนวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-03-25
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>