ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
กิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิพรสวรรค์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-19
 

 
คณบดีเข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 : Person of the year 2020
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-17
 

 
The 1st International Conference on Belt and Road Initiative (ICB&RI) 2020
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-16
 

 
อาจารย์ อก.มช. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี ๒๕๖๓
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-16
 

 
ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะ ประจำปี 2562 และแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะ ประจำปี 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-13
 

 
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-12
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio อก.มช.
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-11
 

 
กิจกรรม One Day Start Up for Product Development
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-11
 

 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงทัศนียภาพของสถานที่ศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-10
 

 
ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมทำบุญ 9 วัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-10
 

 
การอบรม เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-10
 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-09
 

 
คณะ อก.มช. ออก Roadshow แนะนำวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ในงาน Career Shopping Day โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-09
 

 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The 13th International Conference of the Thailand Econometric Society : TES2020)
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-08
 

 
ให้การต้อนรับบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-08
 

 
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-08
 

 
มินิมาราธอนอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-05
 

 
ให้การต้อนรับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-01-03
 

 
การตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-12-25
 

 
การส่งเสริมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับลำไยแปรรูป แบบ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนกลไก ความยั่งยืน และส่งเสริมการผลิต การตลาด ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-12-24
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] Next>>