ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ได้รับเชิญสอนในสาขาวิชา Principles of Quality Assurance in Food Processing course- of class DH15TP on the Advanced Education Program (AEP) ณ Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University Ho Chi Minh City, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-14
 

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Sensory Science and Consumer Research Symposium 2018” และ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2018 “Creative Food for Future and Sustainability”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-14
 

 
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้ารับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2017
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-13
 

 
การฝึกอบรมเรื่อง ค่านิยมองค์กร : ด้วยรักและผูกพัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-11
 

 
ร่วมพิธีทำบุญและเปิดนิทรรศการ Open House ในโอกาสครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-08
 

 
ร่วมในพิธีและร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอกประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-07
 

 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาดอาหารอินทรีย์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-01
 

 
การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-31
 

 
คณบดีได้รับเชิญไปเป็น Guest Speaker ในงาน "2018 KU-UA Joint International Symposium." ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-30
 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-25
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเนือ (จ.เชียงใหม่) และงาน International Forum on Open innovation 2018 : Networking with Thailand Regional Science Parks
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-25
 

 
การหารืองานวิจัยร่วมระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะแพทยศาสตร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-23
 

 
การหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-23
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 3/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-23
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสุขลักษณะที่ดี (GMP) และการจัดระบบ HACCP”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-19
 

 
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 ThaiStar Packaging Awards 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-18
 

 
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-16
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติคังวอนเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-15
 

 
อุตสาหกรรมเกษตรแดนมหัศจรรย์ กับอาชีพในฝันของ Gen Z
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-14
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานประจำโครงการ “การพัฒนาร้านอาหารนำร่องต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ภายใต้โครงการ Food Safety CMU 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-10
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>