ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การอบรม เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-11-14
 

 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3/2563 และพิธีแสดงความยินดีแด่คณะกรรมการอำนวยการฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-11-13
 

 
การประชุมลงคะแนนเสียงรับรองการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหารประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-11-13
 

 
ร่วมออกบูธนิทรรศการภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-11-12
 

 
ประชุมหารืองานวิจัยบูรณาการร่วมกัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-11-11
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 1/2564
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-11-10
 

 
ให้การต้อนรับกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒ สำนักงานงบประมาณ และคณะฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-11-04
 

 
ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร)
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-11-03
 

 
อบรมเชิงบรรยาย มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร Good Hygiene Practice หรือ GHP ประจำปี 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-30
 

 
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-30
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-29
 

 
อบรมเชิงบรรยาย มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร Good Hygiene Practice หรือ GHP ประจำปี 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-29
 

 
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-28
 

 
Agro-Biz และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในโครงการระบบบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดของประเทศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-27
 

 
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Boost Up English Skill
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-22
 

 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และการคำนวณฉลากบริโภค (Food Safety & Hygiene Skills and nutrition labeling for Food Handlers)
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-21
 

 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี อก.มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-20
 

 
นักศึกษาระดับปริญญาโท อก.มช. คว้าผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านมาตรฐานระดับดี จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์โลก world star packaging award 2019
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-20
 

 
หน่วยบริการวิชาการ : ประชุมหารือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-20
 

 
พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-10-17
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] Next>>