ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
โครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-10
 

 
คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ นำทีมนักศึกษาคว้ารางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-06
 

 
ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ในปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-06
 

 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าฝึกอบรมใบประกาศนียบัตร “ข้อกำหนดอาหารฮาลาลเบื้องต้น” ผ่านแอปพลิเคชั่น Halal Science Center MOOC
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-06
 

 
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์คณาจารย์ และนักศึกษาวิชาเรียนร่วม "เทคโนโลยีเนื้อสัตว์"
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-04
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-04
 

 
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-03
 

 
ประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าไข่ขาวเหลว และเนื้อไก่ปลดระวาง"
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-03
 

 
การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตพลังงานเอทานอลและผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-02
 

 
ทีมผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรพบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-08-01
 

 
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-31
 

 
หารืองานวิจัยกับบริษัท ดิเอ้ก ไทยฟู้ดส์ จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-30
 

 
หารืองานวิจัยร่วมกับคณะสัตวแพทย์
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-30
 

 
การประชุมหารือ หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (SCTU : Senior Consumer Testing Unit)
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-29
 

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-28
 

 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-28
 

 
กิจกรรม มช. จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-25
 

 
หารือการพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการร่วมระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-24
 

 
ทีมนักวิจัยหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-24
 

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียด...
Update : 2563-07-23
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] Next>>