ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
โครงการตลาดคุณธรรมจริยธรรม
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-18
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Reading ประเทศสหราชอาณาจักร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-18
 

 
เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-15
 

 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-14
 

 
หารือแนวทางการเปิดหลักสูตร ในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Education และการสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-13
 

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-12
 

 
อาคันตุกะจาก Yunnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-11
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-07
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ และมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-07
 

 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-06
 

 
มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-04
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง UniSZA, Malaysia กับสถานประกอบการ 5 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-01
 

 
พิธีปิดโครงการ UniSZA Student Mobility and Community Services Programme 2019
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-11-01
 

 
พิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้าน กาดพืชผักดี มช. CMU Fresh & Green Market Open House.”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-10-31
 

 
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-10-28
 

 
พิธีเปิดโครงการ “UniSZA Student Mobility and Community Services Programme 2019”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-10-28
 

 
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-10-27
 

 
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-10-26
 

 
พิธีทำบุญครบรอบ 37 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-10-24
 

 
ให้การต้อนรับทีมตรวจเยี่ยมโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-10-21
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] Next>>