ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-14
 

 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-12
 

 
โครงการค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-10
 

 
ต้อนรับอาคันตุกะจาก GIEC CAS, China
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-08
 

 
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura) 2018 ณ Kobe University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-01
 

 
Manuscript camp 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-08-01
 

 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-31
 

 
Agro-Industrial Technology Study Program, Padjadjaran University
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-31
 

 
โครงการ Pre-college ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-28
 

 
ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-28
 

 
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-27
 

 
งานพิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-26
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยยาดานาบอน เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-26
 

 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-25
 

 
พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-24
 

 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-23
 

 
มอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-22
 

 
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-20
 

 
การหารือร่วมกับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-19
 

 
อาคันตุกะจาก University of Technology and Education, Vietnam เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-07-18
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>