- ผลงานเด่นของคณะฯ ปี 2017 
 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้ารับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2017
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้ารับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2017

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-13
  นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 ThaiStar Packaging Awards 2018
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 ThaiStar Packaging Awards 2018

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-18
  อาจารย์ อก.มช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี
อาจารย์ อก.มช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-04
  อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในเวทีนานาชาติ "46th International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา
อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในเวทีนานาชาติ "46th International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-15
  สกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปล์ามดิบ พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปล์ามดิบ พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-04-09
  นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลในการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2017
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลในการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2017

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-02-09