- ผลงานเด่นของคณะฯ ปี 2017 
 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 3 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 3 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-19
  นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ AsiaStar Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา (Student Category)
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ AsiaStar Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา (Student Category)

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-11
  อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2561
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2561

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-04
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้ารับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2017
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้ารับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2017

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-06-13
  นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 ThaiStar Packaging Awards 2018
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 ThaiStar Packaging Awards 2018

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-18
  อาจารย์ อก.มช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี
อาจารย์ อก.มช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี

ดูรายละเอียด...
Update : 2561-05-04