ภาพกิจกรรมผลงานเด่น

 

 
 

 
อาจารย์ อก.มช. รับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น สวก.
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-10-08
 

 
พิธีมอบรางวัล Excellent Paper Award of The Society for Biotechnology, Japan ประจำปี 2019
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-09-27
 

 
การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-26
 

 
บุคลากร อก.มช. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และนำเสนอผลงานในกิจกรรม CMU-KM Day ประจำปี 2562 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” และคว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 งานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อพัฒนางาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-21
 

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คว้ารางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-08
 

 
นักศึกษาปริญญาเอก อก.มช. คว้ารางวัล Best Presentation
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-07-14
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย ในงาน Food Innovation Contest 2019
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-14
 

 
นักศึกษา อก. คว้ารางวัลรางวัล Asia Star Award 2018 ออกแบบดีเด่น ประเภทนักเรียนและนักศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-12
 

 
อาจารย์ อก.มช. 2 ท่าน คว้ารางวัล “ผลงานวิจัยดี” ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-06-05
 

 
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญเงินการนำเสนอผลงานวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-04-15
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>