...
กิจกรรมคณะ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประ ...
ประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Reducing Pos ...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM & Sharing) กลุ่มงานป ...
รางวัลและผลงาน
นักศึกษา อก.ม.ช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแ ...
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัล Best Oral Presentation  ...
นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัลชนะเลิศนงานประชุมนานาช ...

 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Presentation 2021

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

Counter