...
กิจกรรมคณะ
ความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Providence University ป ...
พิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชีย ...
สรุปผลการดำเนินการประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะอุตสา ...
รางวัลและผลงาน
นักศึกษาระดับปริญญาโท อก.มช. คว้าผลงานออกแบบบรรจุภ ...
นักศึกษาระดับปริญญาตรี อก.มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ อั ...
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในงาน The 4 ...

 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

Counter