...
กิจกรรมคณะ
ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จั ...
เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน ...
ทัศน์ศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ...
รางวัลและผลงาน
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัล Best Oral Presentation  ...
นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัลชนะเลิศนงานประชุมนานาช ...
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด TOP 10 ...

 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Presentation 2021

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

Counter