...คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดังนี้

การรับสมัครคัดเลือกในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑)
https://www.agro.cmu.ac.th/mis2/document/pages/file_upload/1851_150749.pdf

การรับสมัครคัดเลือกในโครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑)
https://www.agro.cmu.ac.th/mis2/document/pages/file_upload/1852_151057.pdf

1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่นี่::

https://www.agro.cmu.ac.th/mis2/document/pages/file_upload/1844_112843.pdf
การรับสมัคร เปิดรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2564 - ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  2 กุมภาพันธ์ 2564
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564

2. โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะฯ
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่นี่::

https://www.agro.cmu.ac.th/mis2/document/pages/file_upload/1843_112612.pdf
การรับสมัคร เปิดรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2564 - ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  2 กุมภาพันธ์ 2564
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ::
- งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 053-948208 ในวันและเวลาทำการ
มือถือ 097-9646999
Line: @agrocmu
ig: @agrocmu


- ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 053-948914-18 ในวันและเวลาทำการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  • รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio (รับสมัคร 6-15 มกราคม 2564)
  • รอบที่ 2 โควตา (รับสมัคร 1-11 มีนาคม 2564)
  • รอบที่ 3 Admission (รับสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564)
  • รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission (รับสมัคร 3-6 มิถุนายน 2564)ศึกษาข้อมูลการรับเข้าและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่นี่::

https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ::
งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 053-948208 ในวันและเวลาทำการ
มือถือ 097-9646999
Line : @agrocmu
ig: @agrocmu
ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 0 5394 8914-18 ในวันและเวลาทำการ

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter