สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 เกี่ยวกับสมาคม
  ประวัติความเป็นมา
  Logo
  ข้อบังคับ
  คณะกรรมการ
  สมาชิก
  รายชื่อตัวแทนรุ่น
เว็บไซค์ที่น่าสนใจ
  ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  web สมาคมศิาย์เก่า ที่กรุงเทพฯ
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวนสมาชิก 51 คน
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2551
 

 

การจัดตั้งสมาคมฯ
     - เริ่มจัดตั้ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2551
สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมศิษย์เก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100