สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 เกี่ยวกับสมาคม
  ประวัติความเป็นมา
  Logo
  ข้อบังคับ
  คณะกรรมการ
  สมาชิก
  รายชื่อตัวแทนรุ่น
เว็บไซค์ที่น่าสนใจ
  ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  web สมาคมศิาย์เก่า ที่กรุงเทพฯ
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวนสมาชิก 51 คน
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2551

ขอต้อนรับสมาชิกศิษย์เก่า อก.มช. ยกรุ่น เดือนสิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา รุ่นพี่รหัส 17 ทั้งรุ่น จำนวน 18 ท่าน ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอย่างเป็นทางการแล้ว โดยตัวแทนรุ่น ดร.สามลม สัมพัธ์เวชโสภา และ คุณสมศรี พุทธานนท์ สมาคมขอชื่นชมในความสามัคคี แข็มแข็ง ของพี่ๆ รุ่น 17

 

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมศิษย์เก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100