เรื่อง : การตัดเกรด 1/2561
โดย : วรกร  สุพร     เขียนเมื่อ : 2018-11-22 08:39:22     คนอ่าน : 163     ความคิดเห็น : 0

ลิงค์วิดีโอการอบรมเรื่อง การตัดเกรด 1/2561 ตามที่มีการจัดอบรมรมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ดังนี้

https://www.youtube.com/watch?v=yk35ux9QVnA&feature=youtu.be

 

แสดงความคิดเห็น