เรื่อง : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KM BLOG
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2015-04-09 20:27:22     คนอ่าน : 243     ความคิดเห็น : 1

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KM BLOG ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก่อนอื่น ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยไอทีคนเก่งของเรา (คุณธีรายุทธและทีมงาน) ที่ช่วยกันพัฒนา KM BLOG นี้ให้สามารถใช้งานได้ จากที่เคยเป็นแค่ความฝัน ตอนนี้ เริ่มจะเข้าสู่ความจริงกันแล้ว....

KM BLOG ของสำนักงานคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับพวกเราชาวอก.ทุกคน ทั้งพี่น้องบุคลากรของสำนักงานคณะ รวมทั้งเพื่อนร่วมชายคาในบ้าน อก.ของเราอย่างเช่น สำนักวิชาฯ หรือศูนย์บริการธุรกิจฯ ที่จะสามารถแบ่งปันองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของท่าน เผยแพร่สู่ชุมชนชาวอก. โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแบ่งปันข้อมูล ความรู้ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ จะถูกส่งผ่าน ไหลเวียน ภายในบ้านอก. สร้างบรรยากาศที่ดีของการสื่อสารภายในองค์กร ก่อให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

ขอขอบคุณ

ปิยะนุช สวัสดี

 
ความคิดเห็นที่ : 1    ธีรายุทธ ทองสุข    เมื่อ :2015-04-10 11:36:10

ยินดีด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น