เรื่อง : PR CMU Network ดูงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดย : วรกร  สุพร     เขียนเมื่อ : 2015-04-10 11:44:09     คนอ่าน : 198     ความคิดเห็น : 1

จากการที่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของ คณะและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 30 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน นั้น เราได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ติดตามรายงานการศึกษาดูงานจากทีมงานซึ่งนำโดย วรกร สุพร กันค่ะ

จุดเด่นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ของ ม.กรุงเทพ

          จากการศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สิ่งที่ได้รับรู้คือการสร้างความเป็น Creative University ซึ่งจากการรับฟังจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ ทำให้รู้ว่าเป็นแนวความคิดพื้นฐานของผู้ก่อตั้ง จนกลายเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ซึ่งจะเห็นได้จากภาพที่ออกมาสู่สายตาของคนในสังคมผ่านสื่อต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ โฆษณาทีวี เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือแม้แต่อาคารสถานที่ จะผนวกศิลปะหรือความคิด ที่เรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์” ลงไปทุกๆ ชิ้นงาน จนกลายเป็นประเด็นหลักของการประชาสัมพันธ์องค์กรในทิศทางเดียวกัน

โครงสร้างการประชาสัมพันธ์

โครงสร้างการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แบ่งเป็น 3 ฝ่าย และ 1 สำนัก ได้แก่

  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  • ฝ่ายการตลาด
  • ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
  • สำนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร

สองฝ่ายทำงานร่วมกัน และดูแลงานที่รับผิดชอบในทุกคณะหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กร

         การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะเห็นภาพความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างชัดเจน ทำให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้ง่าย เพราะสื่อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้ประชาสัมพันธ์ ดูแล้วน่าสนใจ แล้วถ้าอ่านในเนื้อหาของสื่อต่างๆ จะเห็นได้ว่าการใช้คำ เพื่อสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียง อ่านแล้วทำให้อยากเข้าศึกษา ความเป็น Creative University ยังให้ความรู้สึกร่วมสมัย แม้แต่การผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ก็ยังใช้ตัวแสดงหลักเป็นนักศึกษา และนอกจากนี้ แม้แต่ในขั้นตอนการไปสมัครเพื่อเข้าศึกษา ยังสะดวก รวดเร็ว (สมัครแล้วสามารถรับการทดสอบและรอฟังผลการคัดเลือกได้ในระยะเวลาอันสั้น) ให้ความรู้สึกแก่กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ไม่เหมือนระบบราชการซึ่งให้ความรู้สึกถึงความล่าช้า

          การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร มีความเป็นเอกภาพ สามารถสื่อภาพลักษณ์ขององค์กรไปในทิศทางเดียวกันมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ เช่น คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานดังที่กล่าวมานั้น สามารถประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ “Creative” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องการสื่อ ได้ออกมาในทิศทางเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถให้ภาพลักษณ์ความเป็น “Creative” ออกมาได้อย่างชัดเจน

 

         เหตุผลที่ทำให้แต่ละหน่วยงาน สามารถสื่อภาพลักษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความชัดเจนของทางมหาวิทยาลัยที่มีการประชาสัมพันธ์ย้ำ ถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อมาอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ผู้เขียนยังคิดว่าแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังสื่อภาพลักษณ์ออกมาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว คือ ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคดเหนือตอนบน ซึ่งเน้นความเก่าแก่ ไม่อาจจะนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุมสำหรับทุกหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบัน มีหน่วยงานใหม่ คณะใหม่เกิดขึ้นมาไม่น้อย การเน้นภาพลักษณ์แบบเดิม จึงไม่อาจจะใช้ได้ผล หรือดึงดูดให้นำไปใช้

การใช้ เว็บ Social network ช่วยให้การประชาสัมพันธ์องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ใช้ เว็บ Social network เช่น Facebook และ Twitter มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยลดต้นทุนด้านการประชาสัมพันธ์ได้มาก สาเหตุที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสามารถใช้เว็บ Social network ได้ผลดี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเอาใจใส่ของทีมงานประชาสัมพันธ์และทีมงานผู้ดูแลเว็บ ซึ่งหมั่นเข้าไปโพสต์ถาม-ตอบ ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกร่วมว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ Social network นั้น

         การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ Social network เป็นหนทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ซึ่งควรพิจารณาและนำมาใช้ เพราะช่วยประหยัดต้นทุนด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถช่วยให้การสื่อสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน และในปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ว่า อินเตอร์เน็ต ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่ ผู้คนต่างสังกัดอยู่ในเว็บ Social network เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง หรือหลายๆ เครือข่ายก็ได้

 วรกร สุพร (น้องกร)รายงาน...

ศุภวรรณ ขำเจริญ(น้องเจี๊ยบ) บันทึกภาพ

ยังเหลือสถานที่ศึกษาดูงานและหัวข้อที่เราไปศึกษาดู งานอีกหนึ่งแห่ง  นั่นคือ กลยุทธ์การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้าง Branding องค์กร ของ บริษัท ปตท.

PR CMU Network ดูงาน PTT Chem

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/376781

 
ความคิดเห็นที่ : 1    ปิยะนุช สวัสดี    เมื่อ :2015-04-27 19:20:27

very good ka :)

แสดงความคิดเห็น