เรื่อง : การแนะนำองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่
โดย : ไกรคำ  หัสการบัญชา     เขียนเมื่อ : 2015-04-10 11:46:05     คนอ่าน : 190     ความคิดเห็น : 0

งานบริหารทั่วไปอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารแนะนำองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่  (สายสนับสนุน)

โดยจะมีรายละเอียดในการแนะนำน้องใหม่ ดังนี้ นะคะ

1.  แนะนำภาพรวมของคณะฯ

2.  กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับทราบ

3.  การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

ฯลฯ

คอยติดตามชมตอนต่อไปค่ะ

 

 

แสดงความคิดเห็น