เรื่อง : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โดย : ทับทิม  วจนะพิศุทธิ์     เขียนเมื่อ : 2015-02-01 21:44:44     คนอ่าน : 196     ความคิดเห็น : 0

                  

 

แสดงความคิดเห็น