เรื่อง : แนะนำระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรใหม่
โดย : ธีรายุทธ  ทองสุข     เขียนเมื่อ : 2015-05-21 10:01:07     คนอ่าน : 187     ความคิดเห็น : 0

แนะนำระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรใหม่ ซึ่งประกอบด้วย

- e-Office

- e-Meeting

- ระบบสารสนเทศงานวิจัย

- e-mail

- CMU-MIS

- Agro-MIS

โดยฝ่ายไอทีได้มีโอกาสได้นำแนะนำให้บุคลากรใหม่รับทราบ เนื่องในกิจกรรม "แนะนำองค์กร และสอนงานบุคลากรใหม่"  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ

ภาพบรรยากาศ

ไฟล์เอกสารประกอบ

 

 

แสดงความคิดเห็น