เรื่อง : แนะนำการใช้งานระบบ Internet ภายในคณะและระบบไร้สาย Jumbo Plus
โดย : พีรวิชญ์  ไพสิฐสวรรค์     เขียนเมื่อ : 2015-05-21 10:07:40     คนอ่าน : 182     ความคิดเห็น : 0

แนะนำบุคลากรใหม่เข้าใช้งานระบบ Internet ภายในคณะและระบบไร้สาย Jumbo Plus

โดยฝ่ายไอทีได้มีโอกาสได้นำแนะนำให้บุคลากรใหม่รับทราบ เนื่องในกิจกรรม "แนะนำองค์กร และสอนงานบุคลากรใหม่"  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ

http://202.28.24.45/mis/document/file_link/210515_094407.ppt

 

แสดงความคิดเห็น