เรื่อง : งานด้านสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะฯ
โดย : วรกร  สุพร     เขียนเมื่อ : 2015-05-21 10:25:34     คนอ่าน : 178     ความคิดเห็น : 1

งานด้านสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะฯ

เรื่อง...

  • ระบบจองออนไลน์ ห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์
  • ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
  • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  • Google Calendar

    (เอกสารประกอบการบรรยาย)

โดยหน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา ได้มีโอกาสนำแนะนำให้บุคลากรใหม่ เนื่องในกิจกรรม "แนะนำองค์กร และสอนงานบุคลากรใหม่"
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ

 
ความคิดเห็นที่ : 1    ปิยะนุช สวัสดี    เมื่อ :2015-06-16 10:00:39

Great !

แสดงความคิดเห็น