เรื่อง : เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 1 : การสืบค้นโจทย์จากผู้ประกอบการ
โดย : นงนุช  ทองอ่อน     เขียนเมื่อ : 2015-07-02 13:56:54     คนอ่าน : 217     ความคิดเห็น : 1

อาจารย์วิญญู  ศักดาทร   หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  ได้เขียน "เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 1 : การสืบค้นโจทย์จากผู้ประกอบการ" เพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 1 : การสืบค้นโจทย์จากผู้ประกอบการ

                เนื่องจากงานบริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาลัย ที่มีการระบุไว้ในพันธกิจหลักของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรที่บริการวิชาการส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานสายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการ โดยมากจะมีการติดภาพลักษณ์ของการนำเอาประสปการณ์และความรู้ที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์หรือการดำเนินงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ตามลักษณะของนักวิชาการการศึกษา แต่ในเชิงพาณิชย์นั้นจะมีความต่างของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัถุประสงค์ที่ต่างจากการดำเนินงานทางวิชาการ ซึ่งมักจะเป็นปัญหาระหว่างผู้ประกอบการที่เข้ามารับบริการ และผู้ให้บริการซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆ  ในกรณีที่ผู้ประกอบการที่เข้ามาทำการขอคำปรึกษานั้นบางรายอาจไม่มีความชัดเจนของปัญหา เนื่องจากการมองภาพของผู้ประกอบการมีความแตกต่างจากนักวิชาการ จึงทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร โดยรวมการตีโจทย์ของผู้ประกอบการนั้นควรจะมีการสือบข้อมูลเบื้องต้นในการให้บริการช่วงแรกโดยสังเขปดังนี้

                1.สังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของผู้เข้ามาขอรับการบริการ รวมถึงความเป็นมาของสถานประกอบการว่ามีกำลังผลิตเท่าใด ในการสืบคำถามควรจะถามในเชิงอ้อมและนำคำถามมาประเมินศักยภาพในการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

                2. เปิดโอกาสให้ทางผู้มารับบริการเล่าเรื่องที่จะมาขอรับบริการอย่างเต็มที่ในช่วงแรกของการพูดคุยควรจำทำให้ผู้มารับบริการมีความรู้สึกผ่อนคลาย จะส่งผลให้ได้ข้อมูลอย่างไม่ผิดพี้ยน

                3. หากประเด็นยังไม่มีความชัดเจนพยายามชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ข้างของเนื้อหาที่ต้องการแก้ไขปัญหาเพื่อสืบหาประเด็นที่แท้จริง

                4. ถามปัญหาและที่มาแบบตรงไปตรงมาในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาถึงในระดับหนึ่ง (ในกรณีที่ผุ้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากพอ)

สิ่งที่ควรจคำนึงถึงเบื้องต้นในความต่างระว่างผลิตภัณฑ์วิชาการ และผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ

  1. ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการจะคำนึงถึงความสมบรูณ์แบบ แต่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จะคำนึงถึงต้นทุนที่ต่ำและกำไรเป็นหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ไม่ต้องการกรรมวิธีการผลิตที่มีความซับซ้อนและใช้เวลามาก
  3. เทคโนโลยีที่ใช้ควรมีความสอดคล้องกับสถานประกอบการ
  4. ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่คำตอบ ความต้องการที่แท้จริงอาจไม่ต้องสมบูรณ์แบบ
  5. เวลาเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินการให้บริการทางวิชาการ เนื่องจากต้นทุนของเวลา หมายถึงโอกาสทางธุรกิจ

 

                เทคนิกการแยกแยะประเด็นของผู้ประกอบการ

  1. โดยมากผู้ประกอบการจะมีความคาดหวังสูง เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่จะได้ และมักจะจบด้วยประเด็นของเม็ดเงินการลงทุนที่ไม่สามารถจ่ายได้มากพอ จึงควรศึกษาถึงสถานะงบลงทุน และลักษณะของสถานประกอบการก่อน จึงชี้ชัดรูปแบบของโจทย์และการพัฒนาจะทำให้ปริมาณงานที่ได้ไม่สูงเกินจริงและมีการตอบรับการร่วมดำเนินงาน
  2. ควรจะบอกถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่อาจเกิดกับเนื้องาน ให้ผู้ประกอบการทราบก่อนเสมอ เพื่อตัดปัจจัยที่ไม่จำเป็น จากนั้นทำการบีบกรอบการทำงานออกเป็นรายด้าน จะทำให้สามารถชี้ชัดประเด็นต่างๆ และสามารถคำนวน เวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบื้องต้นได้
  3. ผู้ประกอบการมักจะเล่าเรื่อง รอบตัว รอบด้าน พร้อมกับปัญหาที่ดำเนินการ ปนๆ กันมาเสมอ การแยกแยะ ตีกรอบ หา key word เพื่อจับประเด็น เป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอ หากยังมีความไม่ชัดเจนอาจต้องถามคำถามเพื่อชี้ชัดประเด็นที่แฝงอยู่ในคำพูด จากการมาขอรับบริการ
  4. ทักษะทางจิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญ ต้องสังเกตอากับกิริยา สีหน้า สายตา รวมถึงคำพูดต่างๆ เสมอ เพื่อใช้ในการประเมินทิศทางการดำเนินงาน  เพื่อใช้ในการต่อรองเงื่อนไขในการดำเนินงาน

 

ที่มา : อาจารย์วิญญู  ศักดาทร หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรกฎาคม 2558.

 
ความคิดเห็นที่ : 1    ปิยะนุช สวัสดี    เมื่อ :2015-07-19 12:36:54

เป็นประโยชน์ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

แสดงความคิดเห็น