เรื่อง : การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำ Happy University ไม่ยากอย่างที่คิด
โดย : เบญจวรรณ  เตชะ     เขียนเมื่อ : 2015-08-25 10:23:03     คนอ่าน : 180     ความคิดเห็น : 0

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะ พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ เตชะ พนักงานปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำ Happy University ไม่ยากอย่างที่คิด ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ มีการนำเสนอตัวอย่างและบอกเล่ากิจกรรมสร้างสุขที่ประสบผลสำเร็จของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยอาจารย์.ดร.ภญ.กรรณิกา เพียรชนิธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ความเชื่อมั่นว่าความสุขกับการทำงาน ความสุขในที่ทำงาน คือเป้าหมายแห่งความสุขของคนทำงาน และเมื่อคนทำงานมีความสุข ย่อมหมายถึงองค์กรจะก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่งความสุข เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ Happy University ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

http://202.28.24.45/mis/document/file_link/250815_101412.pdf

 

แสดงความคิดเห็น