เรื่อง : การเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย : ธีรายุทธ  ทองสุข     เขียนเมื่อ : 2015-09-23 10:41:58     คนอ่าน : 186     ความคิดเห็น : 0

          เมื่อวันที่ 8-12 ก.ย. 58 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรตามโครงการ "พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัทแพลนนิท คอมซัลแตนท์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการดูแลบริหารงานของประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License) ในประเทศไทย ซึ่งประกาศนียบัตร ICDL นี้เป็นการรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบการทดสอบแบบออนไลน์ (Online-Testing)  ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงสุดในโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการที่จะรับรองการทำงานในยุคแห่งสารสนเทศและยุคแห่งเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

          การเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ผมได้ผ่านการทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร ICDL ทั้ง 7 วิชา ซึ่งจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักศึกษาในโอกาสต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการต่อไป

เอกสารประกอบ

- รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แสดงความคิดเห็น