เรื่อง : เดินหน้าอุดมศึกษาไทย
โดย : ไกรคำ  หัสการบัญชา     เขียนเมื่อ : 2016-03-04 09:28:49     คนอ่าน : 200     ความคิดเห็น : 1

ตามที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะฯ และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางไกรคำ  หัสการบัญชา  นางนงนุช  ทองอ่อน  และนางสาวประทุมวรรณ์  บัวรินทร์  เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่อง “เดินหน้าอุดมศึกษาไทย”  ระหว่างวันที่ 25 – 26  กุมภาพันธ์  2559  ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่        

            ในการนี้    บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม  ขอนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานที่แนบ 

"เดินหน้าอุดมศึกษาไทย"

 
ความคิดเห็นที่ : 1    ปิยะนุช สวัสดี    เมื่อ :2016-03-24 14:57:00

thanks naka

แสดงความคิดเห็น