เรื่อง : รัฐบาลจะตัดเงินเบี้ยเลี้ยงคนชราจริงหรือไม่?
โดย : นงนุช  ทองอ่อน     เขียนเมื่อ : 2016-07-28 15:10:31     คนอ่าน : 166     ความคิดเห็น : 0

ได้ยินคำถามมามากมายว่า "รัฐบาลยุคนี้สมัยนี้จะทำการตัดเบี้ยเลี้ยงคนชราจริงหรือป่าว?????"

บังเอิญได้ไปอ่านหนังสือจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 30 15 ก.ค.59 ก็ถึงบางอ้อ

เมื่อรัฐบาลยืนยันมาว่า  ไม่จริง รัฐบาลไม่มีนโยบายตัดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และพร้อมจะดูแลอย่าง

เต็มที่ เพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการจัดสวัสดิการ

สังคมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง  โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทย

อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  แต่มีกระแสข่าวตามหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่ออนไลน์ต่างๆ ว่าจะมี

การยกเลิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินเดือนละ 9 พันบาท หรือมีสินทรัพย์สูงเกิน 3 ล้านบาท

เพื่อแบ่งปันเอาเงินไปช่วยคนชราที่เดือดร้อนจริงๆ ซึ่งเป็นเพียงแนวคิดที่จะต้องพิจารณาเหตุผลต่างๆ

ก่อน โดยในปี พ.ศ.2559 มีผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 ล้าน 9 แสนคน คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 74 ของผู้สูงอายุที่มีประมาณ 10 ล้านคนเศษ  และยังมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20

ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยซึ่งคงเป็นกลุ่มคนที่มีฐานอยู่แล้ว

 

จากกรณีนี้ก็ทำให้ได้โล่งใจแทนผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลนะคะ แล้วอีก

ประการหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการเสพสื่อทั้งหลาย  ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ เสพได้ค่ะ แต่ก็ควรจะวิเคราะห์กันซักหน่อยว่ามีความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นจริง

ซักแค่ไหน

 

ที่มา  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 30 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

 

 

แสดงความคิดเห็น