เอกสารประเภท = MOU/MOA


รายการทั้งหมด = 41 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2608 MOU (UPM - CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2609 MOU สภาอุตสาหกรรม - FAI หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2610 MOU (KFRI & FAI) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2611 MOA (DD)_FAI, CMU Grad & Kagawa U. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2612 Academic Agreement (FAI-Kobe U) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2613 Matching Fund Agreement for a Joint Research Program (YU-FAI) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2614 MOU (Deakin Uni. - CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2615 MOU (U. of Reading) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2616 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (CMIIC - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2617 บันทึกข้อตกลงฯ (อก. - สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯ) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2618 Agreement on Student Exchange (renew)_CMU & Yamagata U. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2619 MOU ( CMU-KNU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2620 Agreement on Student Exchange (UKM - CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2621 MOU (CMU- Yadanabon) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2622 MOU (College of Chem Eng SWFU-Agro-CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2623 MOU (College of Light Ind & Fd Eng SWFU-Agro, CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2624 MOU (FAI - FIRDI, Taiwan) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2625 MOU (GIEC - CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2626 MOU (QIBEBT - FAI) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2627 MOU (renew)_CMU & Yamagata U. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2628 MOU (SCAU, China-CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2629 MOU (TUMSAT, Japan - CMU, Thailand) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2630 MOU (YIM-Agro, CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2631 MOU (อก.- ไทยรวมสิน) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2632 บันทึกข้อตกลงฯ (มช. - เทศบาลเมืองแม่เหียะ) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2633 MOA UOR-Chiang Mai (Final Signed) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2634 Mobility Program Agreement (CMU-Hezhou University) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2635 MOU & MOA (UMT - CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2636 MOU (CMU-Hezhou University, P.R China) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2637 MOU (College of FST, Huazhong Agri. U & FAI, CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2638 Renew MOU (อก. มช. - สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2639 บันทึกข้อตกลงฯ (อก. มช. - วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร แม่โจ้) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2640 บันทึกข้อตกลงฯ (อก.มช.-บจก. นอร์ทอีส รับเบอร์ มหาชน) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2641 บันทึกข้อตกลงฯ อก.มช. - บจก. สงขลาแคนนิ่ง (มหาชน) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2642 LOA (อก.มช.-CPA) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2643 MOU (ACEC & CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2644 MOU (UTB, Brunei - CMU) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2645 บันทึกข้อตกลงฯ (อก.มช.-ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2646 MOU อุตสาหกรรมเกษตรและแพทยศาสตร์ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2647 บันทึกข้อตกลงฯ (CM Frozen Foods - อก.มช.) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2648 บันทึกข้อตกลงฯ (อก.-Maritime) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์