นางสาว ปิยะนุช  สวัสดี

-    

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 0 5394 8257
โทรสาร(แฟกซ์) : 0 5394 8206
โทรศัพท์(มือถือ) :
E-mail : piyanuch.s@cmu.ac.th,popp19@hotmail.com
- ไม่มีไฟล์ CV ในระบบ -