นาง นงนุช  ทองอ่อน

Mrs. Nongnuch  Thongon 

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 0 5394 8280
โทรสาร(แฟกซ์) : 0 5394 8280
โทรศัพท์(มือถือ) :
E-mail : nongnuch.t@cmu.ac.th,nthongon@hotmail.co.th
- ไม่มีไฟล์ CV ในระบบ -