นางสาว เกศสินี  ต๊ะต้องใจ

Ms. Kessinee  Tatongjai 

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
สังกัด : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 0 5394 8292
โทรสาร(แฟกซ์) :
โทรศัพท์(มือถือ) :
E-mail : kessinee.t@cmu.ac.th
- ไม่มีไฟล์ CV ในระบบ -