นางสาว กุลญาดา ธีรสิริดา

Ms. kulyada teerasirida 

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
สังกัด : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 0 5394 8277
โทรสาร(แฟกซ์) : 0 5394 8277
โทรศัพท์(มือถือ) :
E-mail : kulyada.t@cmu.ac.th
- ไม่มีไฟล์ CV ในระบบ -