2022-06-10 13:29:23
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
2022-02-21 16:28:16
รับสมัครผู้เข้ารับรางวัล The 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-10-07 10:51:35
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-10-04 10:15:46
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสภาพนักงาน ฉบับที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-10-04 10:14:05
ผู้ได้รับรางวัลเพชรสยาม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-10-04 10:12:37
ประกาศรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ + สถานศึกษาพอเพียง 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-10-04 08:47:39
ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-30 09:08:01
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-30 09:05:50
ประชาสัมพันะ์ติดต่อการยางแห่งประเทสไทยจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-29 10:50:17
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-28 15:00:19
AUN Webinar 2021: Sustainable Campus Development
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-27 14:09:21
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าการแพร่อาวุธที่มรอนุภาพทำลายล้างสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-27 14:08:07
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดการใช้ Application AntiCorruption ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-27 14:06:35
ขอนำส่งแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2565 - 2569)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-23 10:33:33
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-20 13:10:58
จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-20 13:07:45
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-16 14:02:26
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Finland Day
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-15 11:54:31
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-15 11:47:23
ผลการศึกษาโครงการ "วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การเเพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-14 10:02:59
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Discovering Historical Cultural Heritage with Eye in Space
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-13 09:14:19
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสั่งซื้อลองกองคุณภาพจากเกษตรจังหวัดยะลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-13 08:57:27
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-13 08:53:05
เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ทิศทางอุทยานแห่งชาติไทย ในทศวรรษที่ 7
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-09 09:26:01
ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักเเรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-08 09:37:15
ห้ามนำครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีเป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-08 09:35:24
ประชาสัมพันธ์ประกวดตราสัญญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-08 09:32:57
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม สิทธิมนุษยชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-06 10:24:31
วารสาร "สัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน" ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-06 09:44:18
Franco-Thai Junior Research Fellowship Program Information Session for Thai Researchers
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-06 09:26:42
ประชุมออนไลน์ China-ASEAN Faculty Development Training on Modern Agricultural Technology
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-03 17:13:56
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-03 17:08:51
ขอเรียนเชิญร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ภายใต้แนวคิด "คบเด็กสร้างชาติ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-03 17:06:51
แจ้งกำหนดเปิดรับสมัครหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-08-27 09:56:13
เลื่อการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-08-23 09:56:00
ประชาสัมพันธ์สั่งจองวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-08-23 08:53:57
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ของดการเรียนการสอนและการให้บริการผู้ป่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-08-11 08:44:29
ประชาสัมพันธ์การติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-08-10 10:51:25
ครัวศิลปาชีพขอประชาสัมพันธ์อาหารสั่งกลับ Take Away
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-08-10 10:21:06
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-07-23 11:32:45
ขอยกเลิกโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-07-21 14:52:02
การพิจาณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุธศักราช 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-07-15 10:48:33
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและส่งผลงานเข้าร่วม โครงการKM Day : Show and Share ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-07-09 13:44:25
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-07-01 16:25:26
การประชุม International Leadership Summit 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-06-10 11:28:58
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-05-25 13:17:57
สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-05-18 08:43:56
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-04-21 09:48:20
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมเสวนา เรื่อง “มุมมองจากประสบการณ์ตรง: เตรียม Manuscript อย่างไรให้เตะตา Editor”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-04-02 10:40:50
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-08 10:08:53
Universiti Technology Mara, Malaysia เชิญประชุมออนไลน์ Engaging Global Communities
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-25 09:59:22
เชิญร่วมประชุม (ออนไลน์) วิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-10 09:09:46
กิจกรรม ASEAN – US Science Prize for Women 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-15 10:48:50
รางวัล Félix Houphouët-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-04 08:34:29
ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-08-24 10:50:58
The International Conference on Nation-Building (ICNB) 2020: Nation Building in the Pandemic New Normal
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-06-25 09:26:03
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-06-15 08:40:04
ตารางสอบปลายภาค ออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-04-24 18:08:52
แนวปฏิบัติการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภาคฤดูร้อน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-04-17 15:03:30
ตารางสอบปลายภาค ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-02-18 09:38:41
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ดำเนินการโดยคณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-02-13 13:11:23
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-12-27 17:34:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑ ดำเนินการโดยคณะ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-12-27 17:34:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑ ดำเนินการโดยคณะ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-12-27 09:19:24
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สำหรับบัณฑิตศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-11-20 14:47:37
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-11-19 11:25:32
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-11-12 16:45:18
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเรื่อง “กินเพื่อสันติภาพโลก” โดย Dr. Will Tuttle
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-10-29 16:15:48
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-20 09:44:31
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-19 16:23:40
เลื่อนการเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-17 15:57:53
ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-17 15:54:43
โครงการแลกเปลี่ยน : NTNU Exchange Student Application for Spring 2020 NTNU Exchange Student Application for Spring 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-16 12:03:14
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา : NCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-16 11:35:54
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา : University of Nottingham Ningbo China Spring 2019/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-11 15:34:32
กิจกรรมศึกษาดูงาน Taiwan’s Circular Economy
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-08-14 18:50:38
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-08-14 11:42:44
พิธีไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-07-30 16:23:26
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-07-02 10:30:05
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-11 23:54:57
ประกาศรายชื่อแผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-07 10:53:50
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔ ฉบับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-05-22 14:23:25
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-04-24 15:57:24
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-04-24 12:10:43
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-04-24 10:06:23
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-03-26 13:58:09
AUN Secretariat ประกาศรับสมัครงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-03-12 10:14:57
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-03-12 09:26:18
International Staff Training Week 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-03-11 16:41:27
“Study in Japan and Academic Seminar 2019”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-03-04 09:42:11
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-02-25 15:51:35
SMART Visa
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-01-14 11:01:31
เชิญฟัง บรรยายพิเศษ “Engage with ASEAN through Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-28 09:28:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-27 13:25:44
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันสุนทรพจน์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-24 15:44:44
ประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ (ภาคเหนือ) Food innovation contest 2019, North
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-27 16:52:46
คำสั่ง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-16 17:19:19
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-10-12 14:14:18
แบบฟอร์มทำงบประมาณเงินรายได้ปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-10-11 09:13:23
การจัดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-10-02 14:40:37
สัมมนา “The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-10-01 16:00:30
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 61131 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-26 14:23:05
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-06 08:27:32
กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-08-27 11:53:35
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-08-16 15:57:28
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-07-19 20:48:46
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-07-16 17:57:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-07-09 13:37:32
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด หรือส่งเข้าร่วมกิจกรรม KM Share & Learn
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-07-02 16:42:32
ประกาศผลรางวัลการประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 (รอบชิงชนะเลิศ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-06-28 13:39:09
รายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-06-27 13:59:42
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย 2561-2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-06-27 13:55:09
สัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “ สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-06-26 17:06:02
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-06-26 12:06:41
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 การประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-06-08 13:16:21
ขยายเวลาการจัดการประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-05-31 10:49:42
ประชุมนานาชาติ “Sustainability, Technology and Business"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-05-03 10:38:51
เชิญส่งเรียงความเข้าประกวด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-05-01 16:17:42
โครงการ 1st AUAP Students English Debating Competition
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-04-30 10:55:40
การประกวดการประกวดโครงงานวิจัย งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 11
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-04-25 13:01:20
โครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-04-25 12:56:43
เชิญชมนิทรรศการประเทศออสเตรเลีย Australian Pavillion Chiang Mai World Fair 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-04-18 10:41:00
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-04-05 12:43:16
ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลายสมัครเข้าร่วม "ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2018"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-03-14 09:47:27
เชิญร่วมการประชุม Agrotechnology Conference (IFoSAC 2018)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-03-14 09:37:22
ประชุมนานาชาติ Literacy and Nation Building
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-03-02 09:28:05
สกอ. และ SEAMEO RIHED เชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-03-02 09:19:29
ม. แม่โจ้ เชิญประชุม Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Conference
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-16 14:28:15
Faculty of Medicine, Indonesia เชิญร่วมกิจกรรมค่ายสมุนไพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-15 14:17:40
Air Asia Fellow Program
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-27 21:32:32
กำหนดการกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ ฝึกซ้อม และจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 52
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-27 21:29:28
ประกาศสำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ประสงค์จะแต่งกาย ตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-20 10:13:15
บันทึกข้อตกลงฯการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-17 17:35:16
ประกาศแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-13 09:04:35
ผลงานเด่นของคณะฯ 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-10 16:38:22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เชิญประชุมนานาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-10 15:54:12
เผยแพร่ข่าวนักวิจัยได้รับรางวัล Green Talents
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-03 14:35:35
แบบฟอร์มทำงบประมาณเงินรายได้ปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-10-17 16:27:04
UPM เชิญประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-10-12 15:14:49
รับสมัครผู้สนใจ เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี !! โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-29 09:30:59
คำสั่ง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-27 16:41:33
คำสั่ง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-27 15:58:47
หนังสือมอบอำนาจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-20 13:32:59
ประกาศแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-19 14:26:59
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-11 14:39:58
ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-11 11:20:26
China – ASEAN technology Transfer Center เชิญประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-07 09:45:58
ตารางสอบปลายภาคคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคเรียนฤดูร้อน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-07 09:07:58
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-06-22 11:51:26
ประชาสัมพันธ์ ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-06-22 11:37:50
ผลการประกวดคลิปวีดีโอ จากโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-04 09:53:49
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-01 10:10:34
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-04-25 12:09:16
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-04-18 15:25:08
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 10
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-04-05 17:45:52
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-04-05 17:44:03
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-22 16:52:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-22 16:50:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-15 15:30:35
ประกาศ เรื่อง โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-15 15:29:52
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-15 13:58:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-08 16:44:29
ประกาศ เรื่อง โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-08 16:45:17
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-01 09:15:51
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมรับสมัครงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-28 16:45:51
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-28 14:14:39
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-24 16:44:20
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-07 16:04:49
การสมัครรับรางวัล Technology & Innovation Awards 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-18 16:49:51
การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทดลองทางวิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-17 09:35:56
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทในการรับ-ส่งเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-13 16:48:04
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-13 14:31:47
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-04 09:51:59
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-07 10:14:59
Kiran Care Foundation ขอรับการสนับสนุนสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-01 09:37:40
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทำป้ายแสดงความยินดีการจัดกิจกรรมต่างๆ และการแต่งกายของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-28 15:56:39
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-28 11:01:37
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-23 11:05:00
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-22 15:06:48
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-07 10:33:31
จดหมายแสดงความเสียใจจาก Kagawa University, Japan
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-25 11:48:08
๊US Selection Watch
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-09-30 11:34:25
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-09-29 12:00:42
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับจ้างนักศึกษาทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-14 08:41:15
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-06 16:05:30
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-06 16:02:52
ประกาศผลการจัดผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จากระบบรับกลาง (Admissions) เข้าสังกัดสาขาวิชาเฉพาะรหัส 0608 ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-06-10 10:49:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-30 14:14:04
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-10 17:08:14
คำสั่ง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-04 15:48:06
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-03 12:16:38
งานประชุม The 7th Model ASEM on 6-10 July 2016 ประเทศมองโกเลีย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-28 14:45:36
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-27 19:01:28
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-18 14:17:20
"1st International Conference on Biofertilizers and Biopesticides"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-07 14:46:06
“สัปดาห์วิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-05 16:04:14
ประชุม The 8th ITU Kaleidoscope Academic Conference: ICTs for a Sustainable World
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-05 07:48:36
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-03-30 15:18:44
ทุน IATSS Forum สำหรับบุคลากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-03-23 10:01:39
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-29 09:51:31
กำหนดการเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558 กระบวนวิชา 602103
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-29 09:50:45
กำหนดการเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558 กระบวนวิชา 602102
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-26 17:10:16
กำหนดการเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558 กระบวนวิชา 602100
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-25 15:59:41
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-24 15:30:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-19 09:49:26
โครงการ APO 3/59
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-11 13:29:19
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี เฉพาะกลุ่ม FST, PKT, FE, PDT ของนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา) ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-28 09:32:20
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Teacher Trainnig Students แก่ครูผู้สอนฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-25 09:26:11
The 2nd SEAMEO Youth Leadership Forum
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-07 16:08:27
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง มช. กับ University of Brunei Darrussalam
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-30 16:01:59
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-29 16:47:44
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-24 10:37:34
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคฤดูร้อนในประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-17 13:51:28
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-16 15:18:52
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-11 16:00:49
ประชาสัมพันธ์งาน CommTECH Camp Insight 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-08 17:09:11
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ “การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษา ณ ประเทศจีน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-02 17:03:37
โครงการ “ASEAN SCHOLARSHIP” ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-02 16:35:59
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีนานาชาติ 65th ARD International Music Competition 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-26 16:26:37
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring Semester 2016 at National Formosa University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-26 14:42:19
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-26 13:40:53
ประชาสัมพันธ์การสมัครทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-26 12:05:53
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-24 14:15:49
ประชาสัมพันธ์โครงการ The 3rd SEAMEO RIHED-ACC Study Visit Programme to China
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-19 13:29:44
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-29 11:18:37
สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-29 09:38:17
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ วันนักประดิษฐ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-29 09:29:13
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก (บริษัทกลุ่มมิตรผล)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-22 14:05:49
เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่นนักวิจัยระยะสั้นฯ ด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง ไทย-จีน (NRCT-CASS)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-09 15:23:12
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-09-29 10:38:58
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-09-11 11:02:03
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสัมมนา IELTS Clinic และกิจกรรม Australia Application Weeks
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-09-11 10:56:21
คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานลงนามในหนังสือขอ/ต่อการตรวจลงตรา (VISA)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-09-09 14:18:16
ประชาสัมพันธ์งานประชุม “Convention for Young Administrators in ASEAN Universities
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-09-08 11:38:25
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของจีนที่ได้รับการรับรอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-08-27 14:18:11
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “Studies in France and Scholarships”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-06 13:44:55
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-23 16:01:45
กิจกรรมการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-23 15:32:31
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-22 15:13:44
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-19 09:49:57
ประกาศผลการจัดผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จากระบบรับกลาง (Admissions) เข้าสังกัดสาขาวิชา เฉพาะรหัส 0581 ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-11 16:55:16
ประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าออสเตรเลียครั้งแรกของภาคเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-07 15:53:19
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-06 09:26:17
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-01 16:21:33
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-28 09:05:25
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-10 09:22:11
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-30 09:14:10
ผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-30 09:06:21
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืช ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธืพืชป่า
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-26 16:43:33
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาอังกฤษ "English Language Academy"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-25 09:31:51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-17 09:30:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-16 10:11:00
กิจกรรมวันวิชาการนักศึกษาครั้งที่ 8
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-11 16:56:23
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศในหัวข้อ “Youth Action on climate change”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-09 10:13:31
ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-02 09:05:24
เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-02-25 10:16:19
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-29 16:18:05
ขอประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชม บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-26 11:12:28
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญศึกษาดูงาน Osotspa Plant Tour ณ ศูนย์การเรียนรู้โอสถสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-18 19:05:30
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prizes 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-08 09:21:06
ประชาสัมพันธ์เอกสารข่าวเผยแพร่ความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอิหร่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-06 09:29:56
ขอเรียนเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาว อก./วทอ.มช.: ๕ ทศวรรษ มช.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-12-10 17:44:28
ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ผู้สนใจ เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!!
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-12-09 10:24:20
คำสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-12-04 09:06:50
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงาน "Thailand Halal Assembly 2014"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-12-03 17:07:34
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-28 15:08:39
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-27 09:29:14
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-24 15:05:10
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด จะเข้ามาประชาสัมพันธ์รับ นศ.ฝึกงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-21 16:22:53
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-20 11:32:08
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-31 08:07:31
เชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-22 11:16:01
ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น Wageningen UR ประเทศเนเธอร์แลนด์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-21 17:39:26
ขอประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรี Fusion Rock Band จากประเทศอินเดีย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-13 09:51:20
ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์อาคันตุกะ ชาวต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-07 14:15:03
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการเขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ “My memory of SEAMEO”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-26 15:40:29
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-18 10:25:08
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์กลางการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-11 10:46:21
ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-04 09:09:04
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2558 (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแลพภูมิสารสนเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-03 14:54:45
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย ทุนการศึกษาCareer Development Program for Food Safety 2015 at Kagawa University, Japan
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-25 13:30:53
ประชาสัมพันธ์ งาน The 1st Drone Conference by CMU
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-04 17:39:41
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ณ คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 13 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-01 15:18:09
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : Happinometer
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-07-28 14:08:05
ขยายเวลาในการตอบแบบสำรวจระดับความสุขของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-07-15 09:10:00
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒน์ ของนักเรียนAdmission ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-24 09:36:02
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความสุขด้วยตัวเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-20 13:40:56
แจ้งยกเลิกใช้โปรแกรมเบิกวัสดุออนไลน์ (e-Store)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-12 10:52:32
ประชาสัมพันธ์ โครงการ APO Workshop : Study Mission to the United Kingdom on Innovative Approaches to Rish Management in Food Supply Chains
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-09 11:15:01
แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-29 16:17:16
แจ้งข่าวสารการเริ่มใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-26 17:11:09
ประชาสัมพันธ์โครงการ Short Stay Program at Kagawa University:The International Exchange and Educational Program for Food Safety
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-26 16:52:06
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-20 14:28:09
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-08 16:28:21
ตารางวัน-เวลา ห้องสอบสำหรับนักศึกษาขอเลื่อนสอบกระบวนวิชา 602102 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-08 16:27:50
ตารางวัน-เวลา ห้องสอบสำหรับนักศึกษาขอเลื่อนสอบกระบวนวิชา 602100 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-07 14:46:17
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-07 14:46:02
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-07 14:45:49
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-04-30 18:00:53
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-04-23 11:56:29
ขอเฃิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรชั้นยอด" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-04-21 16:09:30
ประชาสัมพันธ์ การใช้รหัส IT Account แทนรหัส MIS Account เพื่อเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ บน CMU MIS
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-04-10 14:58:18
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-04-17 07:38:54
ขอเชิญช่วยบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกิจกรรมดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสคณะฯ และมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-03-19 16:45:27
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจส่งสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล ในงาน The 4th QS-MAPLE Creative awards
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-28 16:14:02
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-20 17:45:22
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-20 16:17:20
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง"Indonesia and ASEAN"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-13 13:55:44
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-13 13:54:55
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-13 10:50:33
งานประชุม TLL International Conference on Next Generation Genomic View on Plants, Animals and Microbes ณ ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-06 16:03:08
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒน์ ของนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-04 14:33:56
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-31 17:26:28
ประชาสัมพันธ์งานศึกษาต่ออเมริกา โดย สถานทูตอเมริกา (Education USA Fairs 2014)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-31 16:46:21
Free Internship of Students in Agrotouristic farm in Poland
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-16 13:37:48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-12-23 15:20:34
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-12-19 11:43:23
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-12-17 09:40:33
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-12-17 09:36:31
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-11-25 16:46:06
Asia Development Fellow: Emerging Leadership for Asia's Future Programme ปี2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-11-08 10:10:37
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ และประชาสัมพันธ์ The Career Development Program for Frozen Food Safety at Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan in 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-22 13:12:45
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Workshop on Risk Management of Foodborne Pathogens ณ ประเทศปากีสถาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-15 11:32:32
ขอเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-10 10:16:01
เชิญร่วมรับฟังการบรรยายจาก Professor of Swedish University of Agricultural Science in Uppsala
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-05 17:20:56
The 4th Internatinal Agriculture Student Symposium (IASS) at Faculty of Agriculture, Universiti Putra Malasia
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-04 16:27:40
คำสั่งแต่งคั้งกรรมการสอบกลางภาคระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-04 13:38:09
ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา The 2nd Malasia – Thailand Graduate Forum in Life sciences, Food Sciences and Agriculure 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-01 13:26:26
ขอความร่วมมือนักศึกษา ประเมินการเรียนการสอน ON-LINE ในระบบ CMU-MIS ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ตุลาคม 2556 โดยสามารถเข้าประเมินได้ทาง http://sis.cmu.ac.th โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อคือ 1. ประเมินกระบวนวิชา (Course Evaluation) 2. ประเมินผู้สอน (Instructor Evaluation)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-09-27 14:18:40
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-09-27 14:18:05
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-09-27 14:14:56
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-09-27 14:14:24
คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-09-12 02:09:54
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
รายละเอียดเพิ่มเติม