การฝึกอบรม "การจัดการความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ"
2018-12-25 15:56:20
  กลุ่มงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตการ ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้ที่ 4 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม "การจัดการความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ" ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร และบริเวณด้านหน้าโรงงานต้นแบบ สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ นักวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
ไฟล์แนบ :
2539_safety.jpg
2539_611225.pdf