ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-01-04 08:34:29
 
ไฟล์แนบ :
3648_135323806_4140215839341859_853577254435551582_o.jpg
3648_135001758_4140215922675184_4508428730243304763_o.jpg