รางวัล Félix Houphouët-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021
2021-01-15 10:48:50
  ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ปชส. การเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
Félix Houphouët-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 เพื่อเสนอชื่อต่อองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNISCO) (รายละเอียดดังแนบ)


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3663_UNESCO Peace Prize 2021.pdf