โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021
2021-02-09 09:23:44
  Tokyo University of Foreign Studies ป. ญี่ปุ่น ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021
สำหรับ นศ. ป. ตรี ระหว่างเดือน ต.ค. 2564-มี.ค. 2565 นศ. ผู้ร่วมโครงการฯจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง (รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดที่:
http://www.tufs.ac.jp/English/admission/non-degree/exchange/application.html
และ http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบฯผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 ก.พ. 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3691_TUFS Fall Entry 2021.pdf