ทุนรัฐบาลรัสเซีย
2021-02-09 09:35:21
  สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย รับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาลรัสเซียเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://education-in-russia.com
ตั้งแต่ 20 ม.ค. – 20 ก.พ. 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
* ข้อสงสัยด้านการรับสมัครที่: rus.thai@mail.ru (เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย)
* ปัญหาด้านเทคนิคของระบบการสมัครที่: support@education-in-russia.com


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3695_ทุนรัฐบาลรัสเซีย.pdf