โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus
2021-02-09 09:39:32
  ด้วย University of the Ryukyus ป. ญี่ปุ่น ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus
Fall Exchange Program สำหรับ นศ. ป. ตรีและบัณฑิตศึกษา ระหว่างเดือน ต.ค. 2564-มี.ค. 2565
นศ. ผู้ร่วมโครงการฯจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่:
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook
_RISE_2021-2022.pdf
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบฯผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3697_แลกเปลี่ยน U of Ryukyus Fall.pdf