กิจกรรม ASEAN – US Science Prize for Women 2021
2021-02-10 09:09:46
  ด้วย สนง. เลขาธิการอาเซียนได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN – US
Science Prize for Women 2021 เพื่อค้นหานักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความสามารถ มีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด “With women’s strength and talent, the world will move
securely and sustainably” โดยแบ่งผู้สมัครเป็น 2 ประเภท (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและสมัครที่: https://scienceprize4women.asean.org/
ภายใน 15 มี.ค. 2564 และหากประสงค์เสนอชื่อผู้สมัครสามารถแจ้งชื่อได้ที่: saranmua@gmail.com


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3699_ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021.pdf