โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham Ningbo China University Autumn Semester
2021-02-16 10:15:58
  Nottingham Ningbo China University สาธารณรัฐประชาชนจีน ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน
นศ. ป. ตรีและบัณฑิตศึกษา Nottingham Ningbo China University Autumn Semester
ระหว่าง ก.ย. 2564-ม.ค. 2565 (รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3701_Nottingham Ningbo China U. Autumn.pdf