เชิญร่วมประชุม (ออนไลน์) วิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3
2021-02-25 09:59:22
  ด้วย ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มช. กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
พม่าศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง “Myanmar/Burma in the Changing Southeast Asian Context”
ระหว่าง 5-7 มี.ค. 2564 ในรูปแบบ 1) Online ระบบ Zoom และ 2) แบบ On-site ณ สำนักบริการวิชาการ
และได้เรียนเชิญ ศ. พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย มาเป็นองค์ปาฐกเรื่อง “Economic Development and
Myanmar in the New Geopolitical Landscape” ในพิธีเปิด วันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 9.15-10.00 น.
ผ่านระบบ Zoom (รายละเอียดดังแนบ)

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ตามรายละเอียดหรือ QR Code ดังแนบ


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3714_ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3.pdf