แลกเปลี่ยน NTNU OIA Fall 2021 Self-Paid Visiting Program
2021-03-25 09:21:23
  ด้วย National Taiwan Normal University ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU OIA Fall 2021
Self-Paid Visiting Program สำหรับนักศึกษาป. ตรีและบัณฑิตศึกษา ระหว่างกันยายน 2564 – มกราคม 2565
นักศึกษาที่ร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเอง (รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://en.ntnu.edu.tw/academics.php
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 16 เมษายน 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3773_แลกเปลี่ยน NTNU OIA Fall 2021.pdf