ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2021-03-30 16:36:32
  ด้วย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 ไปศึกษาระดับปริญญาโทใน 3 สาขาวิชาคือ 1) College of Engineering
and Architecture 2) College of Health and Agricultural Sciences และ 3) College of Science
ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรง ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 เมษายน 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3776_ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.pdf