ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมเสวนา เรื่อง “มุมมองจากประสบการณ์ตรง: เตรียม Manuscript อย่างไรให้เตะตา Editor”
2021-04-21 09:48:20
  ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “มุมมองจากประสบการณ์ตรง: เตรียม Manuscript อย่างไรให้เตะตา Editor” ภายใต้โครงการ Manuscript Camp สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยหลากหลายสาขา ในวันที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting https://cmu-th.zoom.us/j/96957914158 หรือ Meeting ID: 969 5791 4158
ไฟล์แนบ :
3788_MS CAMP.jpg