โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University, Japan
2021-04-23 10:39:02
  Hirosaki University, Japan ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University ซึ่งเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ระหว่าง 1 – 30 มิถุนายน 2564 นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

นักศึกษาที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/2021/04/09/new3/
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 28 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3794_Hirosaki University Online Summer 2021.pdf