สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model”
2021-05-25 13:17:57
  ด้วย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ร่วมกับ สวทช. และสนง.
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย จะจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Thai-Danish Cooperation
on Bio-Circular-Green Economy Model” ซึ่งเป็นการสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. (เวลาประเทศไทย) เนื่องในโอกาส
ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เดนมาร์กครบ 400 ปี (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/3uieEpa
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3847_Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model.pdf