ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
2021-05-27 08:15:11
  ด้วย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครทุน
ระดับ ป. ตรี ทุนระดับวิทยาลัยเทคโนโลยี ทุนนศ. วิทยาลัยอบรมวิชาชีพ โดยเปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย.
2564 และสอบข้อเขียนวันที่ 27 มิ.ย. 2564 สำหรับทุนประเภทนศ. วิจัย ปิดรับสมัครวันที่ 17 มิ.ย. 2564
(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้โดยตรงต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3849_ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2565.pdf