ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสภาพนักงาน ฉบับที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
2021-10-04 10:15:46
  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจดหมายข่าวพนักงาน (EMPLOYEE COUNCIL NEWSLETTER) ฉบับที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลจากสภาพนักงานไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถติดตามจดหมายข่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทาง https://ec.oou.cmu.ac.th รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ :
4363_3769.pdf
4363_3769-1.pdf